Strona Hot-Secret.pl to miejsce gdzie znajdziesz zweryfikowane sex pokazy oraz prywatne sex kamery. Skorzystaj z oferty tani sex telefon aby przeprowadzić erotyczną rozmowe z napalonymi laskami. Twój fetysz zaspokoi używana bielizna dziewczyn z całej Polski. Przeglądanie i dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne i przeznaczone wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia i zgodnie z prawem polskim są pełnoletnie..

Przechodząc dalej oświadczasz, ze jesteś osobą pełnoletnią, która ukończyła 18 rok życia i chce oglądać materiały erotyczne z własnej woli tym samym stając się użytkownikiem serwisu Hot Secret. Strona korzysta z plików cookie. Możesz okreśclić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Wchodzę Rezygnuję

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa podstawowe zasady i zakres korzystania oraz funkcjonowania z serwisu www.hot-secret.pl (zwany dalej „Serwisem” bądź zamienie „Portalem”) zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2 Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób (zwanych dalej „Użytkownikami”) pełnoletnich. Każdego użytkownika korzystającego z serwisu obowiązuje niniejszy Regulamin.

1.3 Przed skorzystaniem z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia faktu osiągnięcia pełnoletniości oraz akceptacji niniejszego Regulaminu

1.4 Serwis daje możliwość przeglądania oraz umieszczania Ogłoszeń (zwanych też „Anonsami” ), zarazem zastrzega iż treść Ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana jako oferta handlowa.

1.5 Serwis oraz Administrator nie jest ani stroną ani pośrednikiem w nawiązywaniu ewentualnych znajomości bądź umów.

1.6 Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do strony lub jej części dla osób które umyślnie działają na nie korzyść serwisu oraz są sprzeczne z niniejszym regulaminem

1.7. Przeglądanie Ogłoszeń oraz ich dodawanie jest bezpłatne

2.Prawa i Obowiązki Użytkownika

2.1. Osoba potwierdzająca fakt osiągnięcia pełnoletniości przed wejściem do serwisu staje się użytkownikiem.

2.2. Użytkownik ma prawo do rejestracji konta ,podając nazwę Użytkownika oraz adres Email

2.3. Zabrania się rejestrowania Użytkownika którego nazwa może być uznana za wulgarną ,obrazliwą narusza dobra osobowe innych osób bądź obrazuje lub propaguje przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.).

2.4 Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp oraz możliwość do korzystania z funkcji serwisu niewidocznych dla nie zarejestrowanych osób.

2.5. Zabronione jest zakładanie wielu kont przez jednego użytkownika oraz posługiwanie się nimi do oceniania oraz komentowania jednego tego samego Ogłoszenia.

2.6. Zabrania się Użytkownikowi dodającemu ogłoszenie do oceniania oraz komentowania swojego ogłoszenia.

2.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczoną w Ogłoszeniu treść oraz publikowane zdjęcia zarazem potwierdza iż dane oraz zdjęcia należą do niego a treść jest zgodna regulaminem i prawem polskim.

2.8. Użytkownik korzystający z serwisu www.hot-secret.pl jest zobowiązany do nie wykorzystywania treści Ogłoszeń w sposób uznany za wulgarny, nieodpowiedni lub mogący w inny sposób wyrządzić szkodę osobie trzeciej

2.9 Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać udostępnione mu treści Serwisu wyłącznie do celów prywatny

2.8.W przypadku złamania regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta wraz z jego całą aktywnością w serwisie bez podania przyczyny

2.9. W przypadku braku prawidłowego logowania do konta użytkownika w przeciągu 150 dni Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia konta wraz z jego całą aktywnością w serwisie bez uprzedzenia. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Rejestracji oraz usunąć dane rejestracyjne z serwisu.

2.9.1 Użytkownik wraz z rejestracją wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także ma prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym żądaniem do Administratora. Kontakt z Administratorem

2.9.2 Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora w przypadku stwierdzenia niezgodności w ogłoszeniu bądź łamania prawa lub regulaminu przez osobę umieszczającą ogłoszenie lub innego użykownika serwisu. Kontakt z Administratorem

3. Prawa i Obowiązki Administratora

3.1.1 Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

3.1.2 treści zamieszczone w ogłoszeniach

3.1.3 wiarygodność dodawanych Ogłoszeń

3.1.4 treści umieszczone przez Użytkowników na łamach serwisu bądź forum

3.1.5 problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one na skutek przyczyn niezawinionych przez Administratora, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej bądź ingerencji osób trzecich

3.1.6 utratę danych kont Użytkowników spowodowanych awarią bądź ingerencją osób trzecich

3.1.7 osoby działające niezgodnie z niniejszym regulaminem oraz za wykorzystanie przez osoby trzecie danych Użytkowników niezgodnie z przeznaczeniem Serwisu;

3.1.8 umieszczenie zdjęć bądź danych naruszających dobro osób trzecich , pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik publikujący sporne treści;

3.1.9 skutki wynikające z dostępu do treści erotycznych znajdujących się w Serwisie przez osoby niepełnoletnie;

3.2 Administrator zastrzega sobie prawo do:

3.2.1 wprowadzenia zmian w regulaminie serwisu jednocześnie informując Użytkowników Serwisu o zaistniałych zmianach

3.2.2 zawieszenia bądź zamknięcia Serwisu bez podania przyczyny

3.2.3 redakcji treści Ogłoszeń zamieszczonych w serwisie

3.2.4 wprowadzania dodatkowych warunków niezbędnych do korzystania z serwisu bądź jego usług

3.2.5 organizacji konkursów

3.2.6 usuwania bądź blokowania kont Użytkowników nie przestrzegających Regulaminu

3.2.7 odmowy umieszczenia Ogłoszenia jeżeli jest ono nie zgodne z regulaminem Serwisu bądź prawem

3.3 Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie oraz przetwarzanie treści oraz danych zawartych w Serwisie

3.4 Administrator oraz serwis nie jest ani stroną ani pośrednikiem w nawiązywaniu ewentualnych znajomości i nie bierze odpowiedzialności za sprawy sporne wynikłe z umów pomiędzy użytkownikami.

4. Dodawanie Ogłoszeń

4.1 Przed dodaniem ogłoszenia każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zapoznania oraz akceptacji regulaminu.

4.2 Ogłoszenia mogą dodawać wyłącznie osoby pełnoletnie

4.3 Użytkownik serwisu może zamieścić dowolną liczbę ogłoszeń. Kategorie ogłoszeń jakie oferuje serwis: "sex pokazy" "sex telefon" "używana bielizna"

4.4. Użytkownik dodający Ogłoszenie oświadcza iż zapoznał się z Regulaminem oraz ,że treść i dane podane w ogłoszeniu są prawdziwe a zdjęcia przedstawiają osobę do której podany jest kontakt. Jednocześnie Użytkownik potwierdza fakt posiadania praw autorskich do zamieszczanych zdjęć/filmów bądź zgodę innych osób których dotyczy Ogłoszenie.

4.5. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania publikacji ogłoszenia z powodu złamania regulaminu przez Użytkownika

4.6. Użytkownik dodający ogłoszenie ma obowiązek

4.6.1 Podać prawidłowe dane kontaktowe oraz e-maile w celu weryfikacji oraz ewentualnego kontaktu z Administracją serwisu

4.6.2 Zamieścić minimum trzy aktualne zdjęcia a przynajmniej jedno z nich musi przedstawiać całą sylwetkę Osoby zamieszczającej ogłoszenie

4.6.3 Dodać zdjęcia dobrej jakości na których nie widać ingerencji programów graficznych a jeden z wymiarów nie jest mniejszy niż 400 px

4.6.4 Wypełnić poprawnie wszystkie pola obowiązkowe w Formularzu Ogłoszeniowym

4.6.5 Spełnić wszystkie warunki Regulaminu inaczej Administrator odmówi publikacji

4.6.6 Aktualizacji Ogłoszenia w przypadku nastąpienia istotnych zmian danych

4.6.7 Przyjmowania oraz oferowania płatności żetonami innym użytkownikom zainteresowanym skorzystaniem z usług, jekie oferuje użytkownik w serwisie.

4.7 Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie bierze całkowitą odpowiedzialność karną oraz cywilną za treść oraz zdjęcia zamieszczone w Ogłoszeniu które są sprzeczne z obowiązującym prawem Polskim

4.8 Użytkownik zamieszczający ogłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie oraz publikacje jego danych i zdjęć zawartych w Ogłoszeniu.

4.9 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia oraz modyfikacji zdjęć ( zmiana wielkości , jasności , dodanie napisów na każdym zdjęciu z nazwą portalu www.hot-secret.pl oraz zasłonięcie twarzy osoby znajdującej się na zdjęciu po wcześniejszej informacji przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym

4.9.1. w przypadku złamania Regulaminu Serwisu, ogłoszenie oraz konto użytkownika zostaje usunięte a żetony które znajdowały się na koncie nie zostaną wypłacone

4.9.2 Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie jest bezpłatne

4.9.3 Użytkownik w każdej chwili może usunąć bądź zaprzestać publikacji Ogłoszenia informując o tym administratora wówczas Ogłoszenie jest kasowane lub przenoszone do archiwum i może być przywrócone ponownie.

4.9.4 Ogłoszenie zostaje opublikowane na stronie dopiero po weryfikacji administratora.

5. Polityka Prywatności

5.1 Administrator Serwisu dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych Serwis www.hot-secret.pl zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Podanie danych jest dobrowolne

5.2 Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Serwis www.hot-secret.pl. wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Serwisu www.hot-secret.pl, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.

Niektóre obszary serwisów należących do www.hot-secret.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

5.3 Administrator oraz Serwis www.hot-secret.pl . nie bierze odpowiedzialności za treści pojawiające się w Ogłoszeniach Użytkowników

5.4 Administrator. zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. terminy płatności, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

5.5 Serwis www.hot-secret.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, bez podawania przyczyn. Lecz zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o takiej zmianie drogą mailową.

5.6 Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika.

6. Żetony

6.1 Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu jest uprawniony do kupna wirtualnej waluty „żetony” obowiązującej przy płatnościach za usługi innych użytkowników.

6.2 Aktualne ceny żetonów oraz możliwość ich nabycia użytkownik znajdzie na stronie http://hot-secret.pl/profil_zetony.php lub w zakładce „Moje Konto” > „ Kup Żetony” . Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen „Żetonów” uprzednio informując Użytkowników o takiej zmianie na stronie http://hot-secret.pl/profil_zetony.php.

6.3 Zakup żetonów możliwy jest poprzez przelew bankowy „standardowy” lub „internetowy” . Przelew internetowy gwarantuje użytkownikowi sprawniejsze nabycie „żetonów”

6.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia jakie mogą wystąpić podczas kupna „żetonów” z przyczyn niezależnych od serwisu. A w szczególności: "opóźnienia spowodowane przez system bankowy" "niepoprawne wypełnienie przelewu przez użytkownika" "wysłanie przelewu poza godzinami księgowania banku" "niedbalstwo użytkownika"

6.5 Użytkownik który dokonał zakupu „żetonów” ale fizycznie nie pojawiły się na jego koncie w serwisie www.hot-secret.pl Ma możliwość poinformowania o tym administratora w formularzu kontaktowym Formularz Kontaktowy W celu wyjaśnienia sytuacji oraz uzyskania pomocy.

6.6 Użytkownik który nabył „żetony” ma możliwość przesłania ich innemu użytkownikowi który oferuje swoje usługi w ogłoszeniach. Aby to zrobić użytkownik wysyłający powinien nacisnąć przycisk „wyślij żetony” w ogłoszeniu innego użytkownika po czym wpisać odpowiednią ilość żetonów jakie chce wysłać. „Żetony” mogą być wysyłane

6.7 Użytkownik serwisu ma prawo do wypłacenia „żetonów” które znajdują się na jego koncie. Minimalna ilość „żetonów” jakie użytkownik może wypłacić to 125 żetonów. Przy czym 1 żeton jest równy 1 złoty polski (PLN).

6.8 Wypłaty „żetonów” użytkownik może dokonać zlecając ją w zakładce „Moje Konto” > „ Wypłać Żetony” lub na stronie http://hot-secret.pl/zetony_wyplata.php. Przy zleceniu wypłaty żetonów z konta użytkownika pobierana jest prowizja serwisu w wysokości 30% każdorazowej wypłaty. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany prowizji jaką pobiera za wypłatę, jednak taka zmiana może być przeprowadzona tylko u użytkowników którzy nie mają na dzień zmiany na swoim koncie żadnych żetonów.

7. Reklamacje

7.1 Użytkownik może złożyć reklamację, dotyczącą usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie jeżeli nie są realizowane lub są realizowane przez usługodawcę niezgodnie z jego postanowieniami. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni od chwili skorzystania z usługi.

7.2 Reklamację należy wysyłać na adres reklamacje@hot-secret.pl lub korzystając z formularza kontaktowego Formularz Kontaktowy

7.3 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać Imię i Nazwisko, nazwę użytkownika serwisu, adres e-mail przypisany do konta użytkownika oraz szczegółowe uzasadnienie powodu reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni liczonych od chwili otrzymania przez usługodawcę prawidłowo złożonej reklamacji.

7.4 Jeżeli Usługodawca uzna że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo wydłuża okres rozpoznania reklamacji. Usługodawca zwróci się do użytkownika o dosłanie dodatkowych wyjaśnień pod adres email z którego została wysłana reklamacja.

7.5 Usługodawca zastrzega możliwość nierozpatrywania reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Użytkownika serwisu powstała w związku z niewywiązaniem się z zobowiązań jakie Użytkownik przyjął na siebie w stosunku do innego Użytkownika serwisu w zamian za otrzymane żetony.

7.6 Rozpatrzona reklamacja zostanie wysłana na adres email z którego Użytkownik zgłosił reklamację.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu oraz zasobów serwisu w każdej chwili i bez konieczności podawania przyczyny. Administrator jest zobowiązany do poinformowania zarejstrowanych użytkowników o zmianie regulaminu wysyłając wiadomość o zmianie treści regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji, minimum 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu serwisu.

8.2 korzystanie z serwisu oznacza akceptacje Regulaminu

83 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.05.2015 r. i jest dostępny na stronie www.hot-secret.pl/regulamin.php.